Bài 1. Giới thiệu jQuery


Hiện chúng tôi chưa hoàn thành các bài hướng dẫn jQuery. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nội dung này trong thời gian sớm nhất.

Nếu bạn có tài liệu hay về jQuery muốn chia sẻ, hoặc bạn muốn viết hướng dẫn bằng bài viết hay bằng video hãy theo những cách sau để đóng góp cho TBit:

  1. Viết bài tại diễn đàn TBit (chúng tôi sẽ lựa chọn những bài viết hay để chuyển sang chuyên trang TBit Tutorials)
  2. Gửi email trực tiếp cho Ban quản trị của TBit: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chúng tôi sẽ lựa chọn những bài viết, những hướng dẫn hay để bổ sung cho nội dung của TBit Tutorials trong đó có ghi rõ tác giả đóng góp và sẽ có chế độ ưu đãi về quảng cáo hay hỗ trợ cho tác giả khi diễn đàn có lợi nhuận.

Hãy đóng góp cho TBit, cũng là góp phần xây dựng những mầm xanh CNTT của Việt Nam. Tất cả vì một lý do: "Because a bright future".