Bài 7. Đường viền và màu nền

Trong Microsoft Word, có các loại đường viền và màu nền sau:

paragraph

  • Đường viền và màu nền cho chữ (phần viền màu đỏ hoặc nền màu hồng phía trên).
  • Đường viền và màu nền cho đoạn văn (nền màu xanh lam và viền màu đen phía trên).
  • Đường viền và màu nền cho trang in.
  • Watermark (văn bản hoặc ảnh mờ dưới trang văn bản).

Màu nền và đường viền cho chữ và đoạn văn

 Để thêm màu nền và đường viền cho chữ hay đoạn văn, ta sử dụng các nút chọn trong nhóm FontParagraph trong tab Home.border and shading

home font

01 chọn màu cho chữ

02 chọn màu cho đoạn văn

03 chọn đường viền. Nhấn nút này để chọn các kiểu đường viền mong muốn, hoặc nhấn vào mục Borders and Shading... để lựa chọn màu nền vào đường viền chi tiết.

border

Trong hộp thoại Borders and Shading, tại mục Borders ta có thể lựa chọn đường viền cho đoạn văn hoặc chữ:

01 Chọn các thiết lập sẵn, nếu muốn tùy chỉnh chọn Custom

02 Kiểu đường viền

03 Màu đường viền

04 Độ rộng (kích thước) của đường viền

05 Khung xem trước kết quả

06 Áp dụng cho đoạn văn (Paragraph) hoặc cho chữ (Text)

07 Nhấn nút Options để thiết lập khoảng cách viền tới văn bản hoặc tới lề của trang

Việc sử dụng đường viền cho chữ hay cho đoạn văn chỉ khác nhau ở việc chọn trong mục 06

Để chọn màu nền cho chữ hoặc cho đoạn văn ta có thể chọn nhanh các mục trên thanh công cụ. Tuy nhiên ta cũng có thể sử dụng hộp thoại Border and Shading để thiết lập. trong tab Shading.

shading

01 Chọn màu nền

02 Chọn đối tượng áp dụng là đoạn văn (Paragraph) hoặc chữ (Text)


Watermark, màu nền và đường viền cho trang

Để thêm Watermark, đặt màu nền và đường viền cho trang ta sử dụng nhóm Page Background trong tab Design.

design background

01 Thêm Watermark cho trang.

02 Màu nền cho trang in

03 Chọn đường viền cho trang

 Khi chọn màu nền cho đoạn văn hay cho trang, ta có thể sử dụng Fill Effects để thêm các hiệu ứng tô màu.

fill effects

Các hiệu ứng màu có thể dùng:

  • Gradient: dải màu biến thiên liên tục
  • Texture: các loại hoa văn (gỗ, cát, nước...)
  • Pattern: các loại mẫu tô
  • Image: dùng hình ảnh làm nền.