Bài 10. Chữ in hoa thụt cấp

Chữ in hoa thụt cấp (Drop Cap) là kí tự đầu tiên của 1 đoạn văn có kích thước, định dạng riêng biệt mang tính chất trang trí cho văn bản.

Để thêm Drop Cap cho đoạn văn ta chọn đoạn văn đó, sau đó vào Insert/Text/Add a Drop Cap như hình dưới.

drop cap

Trong menu hiện ra, bạn chọn Dropped hoặc In margin để chọn loại Drop Cap mong muốn:

  • Dropped: Chữ in hoa thụt cấp nằm trong 1 vùng trái trên của đoạn văn.
  • In margin: Chữ in hoa thụt cấp nằm bên ngoài lề của đoạn văn.

Bạn có thể chọn Drop Cap Options... để mở hộp thoại Drop Cap. Tại hộp thoại này bạn có thể tùy chỉnh Drop Cap theo ý mình.

drop cap dialog

Kí hiệuChức năng
01 Không có Drop Cap. Dùng nút này nếu muốn xóa Drop Cap đang có
02 Chọn loại Drop Cap là Dropped
03 Chọn loại Drop Cap là In margin
04 Chọn font chữ cho Drop Cap
05 Chọn số dòng mà Drop Cap chiếm
06 Chọn khoảng cách từ Drop Cap tới chữ trong đoạn văn