Thiết kế Responsive

Thiết kế Responsive là gì?

Thiết kế thích nghi (hay Responsive) là việc thiết kế trang web để nó có thể hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau (máy tính, điện thoại, máy tính bảng). Những thiết bị này có kích thước màn hình khác nhau, vì vậy trong thiết kế cần chú ý để phù hợp với nhiều kích thước đó để cho người dùng có thể vào trang web của chúng ta từ thiết bị nào đều có thể hiển thị nội dung trang web được tốt nhất.

Để thiết kế responsive bạn có thể sử dụng các framework như Bootstrap hay W3-CSS, hoặc bạn cũng có thể tự thiết kế theo ý mình bằng CSS và HTML.

Ví dụ (chỉnh kích thước cửa sổ để thấy thay đổi):

See the Pen YGgEyv by Nguyễn Duy Hiếu (@hieu3210) on CodePen.